Spørsmål og svar

Om neria™-infusjonssett og indikasjoner

Hva er infusjonssett fra neria™?

neria™-infusjonssett er medisinsk utstyr som er designet for subkutan administasjon av legemidler. Infusjonssettet er ført inn i det subkutane vevet og kobler pumpen eller kanylen til kroppen.

Infusjonssettet består av disse komponentene: 

 1. Nål og/eller kanyle – kanylen settes inn under huden ved hjelp av en innføringsnål.
 2. Klebende bandasje – innebygd og hudvennlig selvklebende pute
 3. Slange – en dobbeltlagsslange som hindrer at den får en knekk og sikrer legemiddelflyt til vevet
 4. Luer-lock-kobling – en standard kobling til kanylen eller pumpen
Hva er indikasjonene og den tiltenkte bruken av infusjonssettene fra neria™?

neria™-infusjonssett er et utvalg myke kateter- eller stålnålinfusjonssett utviklet for subkutan legemiddeladministrasjon. Produktene er designet for å være kompatible med visse legemidler som er godkjent for subkutan infusjon ved behandling av Parkinsons sykdom1, primær immunsvikt1, smertelindring1 og talassemi1 (se neste spørsmål for mer utfyllende informasjon).

1. Statement - Overview of Drug/Device Compatibility Test for the neria™ Range. 24. February 2020. AP-020446-MM. Data on file. Unomedical A/S.

Hvor lenge kan neria™-infusjonssett være festet på kroppen?

Det er anbefalt å skifte neria™-infusjonssettenes myke kateteter etter 72 timer og stålnåler etter 24 timer. Rådfør deg alltid med lege om når og hvordan du skifter infusjonssett.

Bytt infusjonssettet i samråd med lege og følg anbefalingene nedenfor:

Sykdom neria™ guard neria™ soft 90 neria™ soft neria™ multi neria™ detach neria™
Parkinsons sykdom 12 t 12 t 12 t   12 t 12 t
Primær immunsvikt 12 t 12 t 12 t 12 t 12 t 12 t
Talassemi           18 t
Smertelindring 72 t 72 t 72 t   48 t 48 t


Følg også anbefalingene i bruksanvisningene til både legemiddelet og enheten.

Hva er klargjøringsvolumet til infusjonssettslangene fra neria™?

Nedenfor kan du se de omtrentlige klargjøringsvolumene for hver slangelengde.

Slangelengde (cm) Klargjøringsvolum
12 cm ~ 0.04 ml
30 cm ~ 0.06 ml
60 cm ~ 0.10 ml
80 cm ~ 0.12 ml
110 cm ~ 0.15 ml


Les også bruksanvisningen som følger med produktet.

Kan jeg benytte neria™-infusjonssett til intravenøs legemiddeladministrasjon?

neria™-infusjonssett er utviklet spesielt for subkutan legemiddeladministrasjon. De vil derfor ikke passe til intravenøs infusjon av legemidler.

Er produktet nålesikkert?

neria™ guard og neria™ soft 90 er produkter som beskytter brukerne mot stikkskader.

neria™ guard er et helautomatisk infusjonssett med en passiv nålesikkerhetsfunksjon hvor brukeren hverken er eksponert for, eller ser nålen på noe tidspunkt. neria™ soft 90 har en aktiv nålesikkerhetsfunksjon som lar brukeren dekke til nålen etter bruk for å hindre nålestikkskader.

Produktegenskaper (pumpe, nål, klebende bandasje, legemidler)

Hvilke legemidler har neria™-infusjonssettene blitt testet med?

Det har blitt utført stabilitetstesting med følgende legemidler for behandling av de fire sykdommene nedenfor:

 • Apomorfin for Parkinsons sykdom1
 • Immunglobuliner for immunsvikt1
 • Morfin og hydromorfon for smertelindring1
 • Desferal™ for talassemi1

Tabellen under viser hvilke infusjonssett som brukes for hvilke sykdommer.

Disease neria™ guard neria™ soft 90 neria™ soft neria™ multi neria™ detach neria™
Parkinsons sykdom X X X   X X
Immunsvikt X X X X X X
Talassemi           X
Smertelindring X X X   X X


1.Utsagn – Oversikt over legemiddel-/enhetskompatibilitetstest for neria™-serien. 24. Februar 2020. AP-020446-MM. Arkiverte data. Unomedical A/S.

Passer/fungerer neria™-infusjonssett med alle pumper?

neria™-infusjonssett har en standard luer-lock-kobling og passer til de fleste tilgjengelige infusjonspumper.

Trenger jeg ytterligere klebende bandasje når jeg bruker neria™-infusjonssett?

Nei, neria™-infusjonssett har en innbygd og hudvennlig klebende pute som gjør det unødvendig med mer klebende bandasje.

Er slangene til neria™-infusjonssett knekkfrie?

neria™-infusjonssett har en dobbeltlagsslange med høy kvalitet som sørger for en kontinuerlig legemiddelflyt.

Hva er formålet med blisterpakningen med hetter?

Når slangen kobles fra kan du bruke hetten for å få en glattere overflate på innsettingsstedet (kanylehuset). Hettene er inkludert i infusjonssettene med mykt kateter (neria™ guard, neria™ soft 90, neria™ soft) og et av stålnålproduktene (neria™ detach).

Innsettingsstedet

Hvor er de anbefalte innsettingsstedene for subkutan legemiddeladministrasjon?

De vanligste innstettingsstedene for subkutan behandling er magen og korsryggen. Les produktets bruksanvisning og finn mulige innsettingssteder i samråd med lege.

Helsepersonell bør alltid ta hensyn til lokale retningslinjer og prosedyrer.

Hvordan kan jeg unngå irritasjon på innsettingsstedet?
 • Rengjør og tørk innsettingsstedet før innsetting.
 • Masser innsettingsstedet før innsetting.
 • Observer innsettingsstedet gjennom «vinduet» på det myke kateterinfusjonssettet.
 • Varier innsettingsstedene ved å følge de anbefalte mønstrene (for eksempel i S-form eller med klokken).
 • En enkel innsettingsteknikk kan også være fordelaktig for pasienten og forhindre irritasjon på innsettingsstedet.
 • Bruk en fin nål – alle neria™-infusjonssett har nåler med høy kvalitet og enkelte produkter har nåler i både størrelse G27 og G29.
 • Vurdér å bytte til et infusjonssett med en myk kanyle og/eller kortere nål / mykt kateter hvis du har problemer med innsettingsstedene.
 • Hvis det oppstår irritasjon på et innsettingssted kan du flytte infusjonssettet til et annet sted og massere huden.

Les også feilsøkingsguiden under hvert behandlingsområde på nettstedet.

Helsepersonell bør alltid ta hensyn til lokale retningslinjer og prosedyrer.

 Hvordan kan jeg forhindre dannelse av små klumper i huden?

Det er mange faktorer som kan påvirke hudens tilstand. For å minimere hudkomplikasjoner, bør du vurdere å:

 • forbedre hud- og håndhygiene før innsetting
 • bruke flere områder for innsetting, for eksempel korsrygg og lår
 • følge et rotasjonsmønster for å unngå å bruke samme innsettingssted
 • unngå innsettingssteder som allerede er irriterte eller har små klumper
 • bruke et innsettingssted som ikke er i kontakt med klær, belte osv.
 • massere infusjonsstedet før innsetting
 • bytte katetermateriale (fra stål til mykt materiale), kateterlengden eller innsettingsteknikken.

Les også plakaten som omhandler subkutan administrasjonsvei for Parkinsons sykdom.

Helsepersonell og pasient

For hvilke pasientgrupper passer neria™-infusjonssett?

neria™-infusjonssett passer til alle pasientgrupper ettersom de leveres med ulike nålestørrelser og slangelengder. For maksimalt opptak av legemiddelet bør nålen eller det myke kateteret settes i fettlaget under huden. Hvis nålen settes for dypt ned i muskelen, kan det hemme eller hindre opptak av legemiddelet.

 • Valg av myk kanyle eller nållengde burde baseres på behandling og pasientspesifikke faktorer som psykologi og aktivitetsnivå. Er den myke kanylen eller nålen for lang, kan det resultere i smerte ved innsetting og/eller at man treffer skjelett eller muskel, mens en for kort myk kanyle eller nål kan føre til lekkasje eller irritasjon på innsettingsstedet.
 • Nålestrørrelsen (bredden på nålen) avhenger også av hvilket legemiddel som skal administreres. En G29-nål er en veldig tynn og fin nål, mens en G27-nål har en større diameter og brukes ved mer viskøse legemiddelpreparater (f. eks. immunglobuliner).
 • Det kan passe bedre med en kortere nål eller neria™ soft med en vinklet innsetting for veldig slanke eller aktive pasienter.
 • De ulike slangelengdene er tilpasset pasientenes behov og plasseringen til pumpen.

Les alltid bruksanvisningene til legemiddel- og pumpeprodusenten før du velger infusjonssett.

Kan pasienter eller helsepersonell lage et eget subkutant behandlingsopplegg med neria™-infusjonssett?

Ja, alle neria™-infusjonssett er designet slik at man kan gjøre det selv. Den enkle 90-graders insettingsteknikken muliggjør selvadministrasjon, og mange pasienter og helsepersonell verden over administrerer neria™-infusjonssettet selv.

Det mest brukervennlige produktet for selvadministrasjon er neria™ guard – et helautomatisk infusjonssett hvor man bare må følge noen få trinn for å få en rask og enkel 90-graders innsetting. Denne enkle og raske innsettingsmetoden gjør at pasienten kan administrere det selv, og ikke på noe tidspunkt blir utsatt for en synlig nål.1,2

1. D020-000144 Summative Usability Test Report, August 2017, Data on file, Unomedical a/s., 2. User perceptions and preferences using the neria guard infusion set compared with conventional infusion sets indicated for the treatment of Pain, Parkinson´s Disease, primary immune deficiencies, Thalasseamia and mild/ moderate rehydration (Hypodermoclysis), April 2019,Data on file, Unomedical a/s.

Er det trygt å dusje eller bade med infusjonssettet?

Ja, hvis du bruker et infusjonssett med mykt kateter (neria™ guard, neria™ soft 90, neria™ soft) eller stålnålproduktet neria™ detach. Med disse produktene kan du koble fra pumpen og slangen.

Fjerning og kassering

Hvordan fjerner jeg infusjonssettet?

Fjern infusjonssettet ved å forsiktig løsne den klebrige bandasjen og deretter trekke nålen / det myke kateteret ut av huden.

Hvordan kaster jeg infusjonssettet?

Følg lokale anbefalinger for å kaste infusjonssettet.

Kontakt ditt lokale apotek for retningslinjer om hvordan de brukte infusjonssettene skal kastes.

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy