Å leve med talassemi

Lær om hvordan infusjonssett administreres og få nyttige tips til dagliglivet:

  • Er subkutan kelatterapi nytt for deg?
  • Reisetips
  • Tips for å bevare sunn hud

Lifestyle Image 14 Esteem

  

 

Thalassaemia Nurse New

Opplæring og undervisning

Finn relevant materiale om neria™-infusjonssett og lær:

  • Hvordan bruke infusjonssettene, eller lær andre hvordan de bruker dem
  • Feilsøking
  • Spørsmål og svar 

 

  

 

Talassemi og neria™-infusjonssett

  • Sykdomsintroduksjon
  • Produktutvalget fra neria™
  • Kilder

Rowanberries

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy