Introduksjon til immunsvikt

Immunsviktsykdommer hindrer kroppen i å bekjempe infeksjoner. Dette gjør at pasientene lettere får virusinfeksjoner og bakterielle infeksjoner. Immunsviktsykdommer er enten medfødte eller ervervet etter fødselen. En medfødt, eller primær, sykdom er noe man blir født med. Ervervede, eller sekundære, sykdommer kommer senere i livet og er vanligere enn medfødte sykdommer.

Personer med primær immunsvikt mangler immunglobuliner (antistoffer) – unike proteiner i blodet som bekjemper infeksjoner og er viktige for et velfungerende immunsystem. De som lider av primær immunsvikt, har ofte redusert livskvalitet på grunn av økt risiko for infeksjoner og virus. Men med riktig medisinsk behandling, lever mange et fullverdig og uavhengig liv.

Immunglobulinbehandling er én av flere effektive medisinske behandlinger, som brukes til behandling av primær immunsvikt. For å erstatte de manglende immunglobulinene, fremstilles ekstra immunglobuliner fra blodplasmaet fra friske donorer. Disse injiseres i blodet ved infusjon, enten subkutant eller intravenøst. Dette kalles erstatningsterapi, og personen må ha denne behandlingen resten av livet.

girl on grass for web

 

 

Produktutvalget fra neria

neria™-infusjonssett er testet (in vitro) for bruk med immunglobulinbehandling.1 

Produktutvalget fra neria, tilbyr en lang rekke infusjonssett med forskjellige funksjoner, som sørger for den beste mulige behandlingen for pasienter.

Se tabellen under for en fullstendig oversikt over infusjonssettserien fra neria™ inkludert spesifikasjoner.

Produktspesifikasjoner neria™ neria™ detach neria™ multi neria™ soft neria™ soft 90 neria™ guard
Kanyle Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Myk Myk Myk
Innstikksvinkel 90 grader 90 grader 90 grader 20-45 grader 90 grader 90 grader
Frakoblingsfunksjon Nei Ja Nei Ja, på innstikksstedet Ja, på innstikksstedet Ja, på innstikksstedet
Nål/mål for innføringsnål G27 eller G29 G27 G27 G27 G27 G27
Nålelengder 6, 8, 10 eller 12 mm 6,8 eller 10mm Bi-furcated: 8, 10mm
Tri-furcated: 8, 10 eller 12mm
Quad-furcated: 8, 10, 12mm
13 eller 17mm 6 eller 9 mm 6 eller 9 mm
Slangelengder 60, 80, 110 cm 60, 80, 110 cm Totalt 90 cm 30, 60, 80, 110 cm 30, 60, 110 cm 12, 60, 80, 110 cm
Kleber Innebygd Innebygd Innebygd Innebygd Innebygd Innebygd
Nålesikkerhet - - - - Ja ja
Klargjøringsvolumer 60 cm ved 0.10 ml
80 cm ved 0.12 ml
110 cm ved 0.15 ml
60 cm ved 0.10 ml
80 cm ved 0.12 ml
110 cm ved 0.15 ml
Bi-furcated ~ 0.36 ml
Tri-furcated ~ 0.43 ml
Quad-furcated ~ 0.51 ml
30 cm ved 0.06 ml
60 cm ved 0.10 ml

80 cm ved 0.12 ml
110 cm ved 0.15 ml
30 cm ved 0.06 ml
60 cm ved 0.10 ml

110 cm ved 0.15 ml
12 cm ved 0.04 ml
60 cm ved 0.10 ml

80 cm ved 0.12 ml
110 cm ved 0.15 ml

 

1. Statement - Overview of Drug/Device Compatibility Test for the neria™ Range. 24. February 2020. AP-020446-MM. Data on file. Unomedical A/S.

 

 

 

Flow and viscosity illustration

Strømningshastighet og legemidler med høy viskositet

Antall innsettingssteder og nålestørrelsen kan påvirke strømningen av legemidler. Avhengig av legemiddelindikasjonen kan doseringen fordeles over flere innsettingssteder, for å redusere den totale infusjonstiden og sørge for riktig infusjonsvolum per innsettingssted. Viskositeten (tykkelsen) til immunglobulinene kan også variere avhengig av legemiddelmerket og håndteringsinstruksjoner. Riktig strømning kan oppnås ved å bruke en større nålestørrelse (større innvendig mål på nålen). Infusjonssett med mykt kateter har ofte større innvendige mål (se eksemplet til venstre*) og kan være et alternativ til en større stålnål.

Rådfør deg alltid med legen din, for å finne passende størrelse på nålen/kateteret og antall innsettingssteder du kan bruke i behandlingen din.

*Målene til det myke kateteret, som vises på denne siden, er av den midtre delen av kateteret, ikke av spissen.

  

 

Kilder

Finn nyttig klinisk litteratur nedenfor, om immunsvikt og kontinuerlig subkutan infusjonsbehandling:

 

Alessandra Vultaggio 1, Chiara Azzari, Cinzia Milito, Andrea Finocchi, Claudia Toppino, Giuseppe Spadaro, Antonino Trizzino, Martire Baldassarre, Roberto Paganelli, Viviana Moschese, Annarosa Soresina, Andrea Matucci

Clin Drug Investig. 2015 Mar;35(3):179-85

 

Ann Gardulf, Uwe Nicolay, Dipl Math, Oscar Asensio, Ewa Bernatowska, Andreas Böck, Beatriz T Costa-Carvalho, Carl Granert, Stefan Haag, Dolores Hernández, Peter Kiessling, Jan Kus, Nuria Matamoros, Tim Niehues, Sigune Schmidt, Ilka Schulze, Michael Borte

J Allergy Clin Immunol, 2004 Oct;114(4):936-42

 

Mary Elizabeth M Younger, Loris Aro, William Blouin, Carla Duff, Kristin B Epland, Elyse Murphy, Debra Sedlak, Nurse Advisory Committee Immune Deficiency Foundation

J Infus Nurs, Jan-Feb 2013;36(1):58-68

 

Hosein Shabaninejad, Asra Asgharzadeh, Nima Rezaei & Aziz Rezapoor

Expert Rev Clin Immunol, 2016;12(5):595-602

 

Ont Health Technol Assess Ser. 2017 Nov 1;17(16):1-86

 

Richard L Wasserman

Immunotherapy. 2017 Sep;9(12):1035-1050

 

Beate Bittner, Wolfgang Richter, Johannes Schmidt

BioDrugs 2018 Oct;32(5):425-440

 

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy