Pain Management Old Couple

Opplæring og undervisning

Det å bruke infusjonssettet på riktig måte, gir den beste mulige behandlingen for pasienten. Her kan du lære hvordan du bruker neria™-infusjonssett, og du kan få hjelp og råd:

  • Veiledning om hvordan du bruker infusjonssettene
  • Komfort for pasienten og sikkerhet for helsepersonell
  • Feilsøking
  • Spørsmål og svar

  

 

Palliativ behandling / smertelindring og neria™-infusjonssett

Lær mer om neria™-infusjonssett til smertelindring og palliativ behandling, nedenfor:

  • Sykdomsintroduksjon
  • Produktutvalget fra neria™
  • Nålesikkerhet og neria™
  • Kilder

Red leaves

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy