Å leve med immunsvikt 

Lær om hvordan infusjonssett administreres og få tips til dagliglivet:

 • Er SCIG (subkutane immunglobuliner) nytt for deg?
 • Pasienthistorie
 • Tips til administrering av infusjonssett
 • Har du eller barnet ditt problemer med å bruke infusjonssettet?

 

girl on beach with dog 1

 

 

Educator and patient, 300 dpi

Opplæring og undervisning

Finn relevant materiale om neria™-infusjonssett og lær:

 • hvordan du bruker infusjonssettet, eller lær andre hvordan de bruker det
 • Feilsøking
 • Spørsmål og svar

  

 

Immunsvikt og neria™-infusjonssett

Lær mer om neria™-infusjonssett og immunsvikt generelt, ved å besøke siden som inneholder blant annet:

 • Sykdomsintroduksjon
 • Produktutvalget fra neria™
 • Strømningshastighet og legemidler med høy viskositet
 • Kilder

Redcurrant

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy