Instruksjonsvideo for neria™ guard
Instruksjonsvideo for neria™
Instruksjonsvideo for neria™ multi
Instruksjonsvideo for neria™ soft 90
Instruksjonsvideo for neria™ soft

Hvordan bruke neria™-infusjonssett

Se de animerte produktveiledere om hvordan du bruker neria™-infusjonssettet.

Feilsøkingstipsene og spørsmål og svar-delen kan også hjelpe deg å bruke infusjonssettene på best mulig måte.

  

Feilsøking

Vanskeligheter med å sette inn nålen eller kanylen riktig?

Bruk en innsettingspute til å øve på innsettingsteknikken, og bli kjent med produktet før bruk.
Se instruksjonsvideoene ovenfor.
Vurder å bruke et infusjonssett med automatisk hjelpemiddel for innsetting, for eksempel neria™ guard.

Smerter under innsetting?

Du kan ha truffet en nerve eller muskel. Fjern infusjonssettet, og sett inn et nytt infusjonssett på et annet sted. Pass på at det er nok fettvev der du skal sette inn infusjonssettet (du skal kunne klype sammen huden og ha omtrent 2,5 cm hudvev mellom fingrene).

Smerter når du bruker settet?

Sjekk stedet der infusjonssettet er satt inn i kroppen din. Er infusjonssettet satt inn riktig? Er det noe, for eksempel et klesplagg, som er i veien for infusjonssettet eller -stedet?

Velg et annet sted å sette inn infusjonssettet, og undersøk hvordan du setter inn infusjonssettet riktig.

Vurder å velge et annet katetermateriale og/eller kateterlengde.

Har kleberen løsnet?

Fjern infusjonssettet, og sett inn et nytt sett på et annet sted.
Husk å massere kleberen fast til huden.
Årsaker til at kleberen ikke sitter fast kan være:

  • varme og fuktige omgivelser, og varmt sommervær
  • olje, parfyme eller krem på innsettingsstedet, eller det er ikke tørt og rent

Vurder å bruke ekstra kleber på infusjonsstedet.

Irritasjon på innsettingsstedet?

Det er mange faktorer som kan påvirke hudens tilstand. For å minimere hudkomplikasjoner, bør du vurdere å:

  • rengjøre huden og hendene grundigere før innsetting
  • bruke flere områder for innsetting, for eksempel korsryggen og lårene
  • følge et rotasjonsmønster for å unngå å bruke samme stikksted, eller annet som anbefalt av helsepersonell
  • bruke samme innsettingssted(er) for hver infusjon hvis infunsjonen skal pågå over tid. Rådfør deg med helsepersonell.
  • unngå å bruke innsettingssteder som allerede er irriterte eller røde
  • bruke et innsettingssted som ikke er i veien for klær, belte osv.
  • massere infusjonsstedet før innsetting
  • bytte katetermaterialet (fra stål til mykt materiale), kateterlengden eller innsettingsteknikken
Er det blod i infusjonssettet?

Fjern infusjonssettet, og sett inn et nytt infusjonssett på et annet sted. Hvis du bruker et infusjonssett med flere nåler (to, tre eller fire nåler), bruker du den røde klemmen som medfølger produktpakken, til å klemme igjen slangen det er blod i. Fortsett infusjonen med de resterende nålene på de andre stedene.

Anbefalte innsettingssteder

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy