ConvaTec og neria™-infusjonssett

ConvaTec Infusion Care har vært en spesialist innen produksjon av subkutane infusjonssett siden 1980-tallet. Hvert år sørger vi for at pasienter får millioner av sett for subkutan legemiddeladministrasjon.

ConvaTec Infusion Care er verdens største produsent av subkutane infusjonssett. Vår suksess er basert på en høy grad av innovasjon i tillegg til brukervennlig design og høy kvalitet. 

Infusjonssett fra ConvaTec øker brukernes livskvalitet og gir flere behandlingsmuligheter. De brukes i stort omfang til subkutan infusjonsbehandling ved for eksempel diabetes, Parkinsons sykdom, primær immunsvikt, smertelindring m.m.

Vi følger nøye med på utviklingen innen subkutane legemidler for å kunne identifisere nye behandlinger der våre brukervennlige og trygge løsninger kan være til fordel for pasienter. 

Besøk www.b2b.convatec.com for å finne ut mer om hva vil tilbyr.

ConvaTec Infusion Care er en franchise av ConvaTec Plc. og er lokalisert i Danmark.Manufacturing Osted

Høy kvalitet

For å realisere visjonen vår – nyskapende, pålitelige og medisinske løsninger som skal forbedre livene vi berører – og skape verdi, må vi bygge tillit og skape gode relasjoner til interessentene. Vi anstrenger oss for å gjøre dette ved å drive virksomheten på en ansvarlig måte. 

ConvaTec Infusion Care produserer neria™-infusjonssett i henhold til høyeste regulerte standard. Settene inneholder verken lateks, ftalater eller PVC1,2 og er designet for sikker og intuitiv bruk ettersom de overholder retningslinjene og forskriftene til EU, USA og WHO om sikring av skarpe instrumenter.3,4,5

Alle produktene, prosessene og produksjonsstedene våre holder et høyt kvalitetsnivå som holdes profesjonelt og effektivt av et kvalitetsstyringssystem.

Produksjonsstedene våre er sertifisert og godkjent av reguleringsmyndigheter over hele verden. Dette sikrer at produktene holder den høye standarden som er nødvendig, og at det holdes et høyt sikkerhetsnivå for kunder og produktbrukere.

Besøk ConvaTec gruppens nettsted for mer informasjon om vår tilnærming til samfunnsansvar og bærekraft.

1. Statement - Latex/phthalate. 5th October 2016. Data on file. Unomedical A/S.. 2. Statement - PVC/phthalate. 5th October 2016. Data on file. Unomedical A/S. 3. COUNCIL DIRECTIVE 2010/32/EU of 10 May 2010. 4. Needlestick Safety and Prevention Act (NSPA), 5. World Health Organization. WHO Guideline On The Use of Safety-Engineered syringes for Intramuscular, Intradermal and Subcutaneous Injections In Health-Care Settings. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2016.

neria™-infusjonssett og nålesikkerhet

Hos ConvaTec Infusion Care er sikkerheten til pasienter og helsepersonell høyeste prioritet. Et av de viktigste satsingsområdene våre er å bidra til å forebygge nålestikkskader, som har vist seg å ha negative konsekvenser både økonomisk og psykologisk. Vi tar sikte på å eliminere denne risikoen med vår siste produktutvikling, infusjonssettet neria™ guard.

neria™ guard-infusjonssettet er det eneste kommersielt tilgjengelige infusjonssettet i verden som har en helautomatisk og trygg innsettingsteknikk hvor nålen er skjult. Neria™ guard-infusjonssettet oppfyller den høyeste standarden for regulering av nålesikkerhet1,2,3 og kan bidra til å redusere den kliniske, økonomiske og sosiale belastningen forbundet med nålestikkskader.4

 

 

 

1. COUNCIL DIRECTIVE 2010/32/EU of 10 May 2010, 2. Needlestick Safety and Prevention Act (NSPA), 3. World Health Organization. WHO Guideline On The Use of Safety-Engineered syringes for Intramuscular, Intradermal and Subcutaneous Injections In Health-Care Settings. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2016. 4.Costigliola V, Frid A, Letondeur C, Strauss K. Needlestick injuries in European nurses
in diabetes. Diabetes Metab. 2012;38(Suppl 1):S9–S14.

Nurse With Neria Guard

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy