Sykdomsintroduksjon

Palliativ behandling
Et hovedmål for palliativ omsorg er komfort, og at pleien ved livets slutt, tilpasses pasientens personlige behov og ønsker. Den subkutane administrasjonsveien har blitt en favoritt innen palliativ behandling, fordi det gir fleksibilitet, sikkerhet og er praktisk å bruke.1 Denne er spesielt nyttig for pasienter med dysfagi, kvalme og oppkast eller tarmobstruksjon.2,3

Infusjonsbehandling
Den beste praksisen innen smertelindring, er å bruke den minst invasive administrasjonsveien for det foreskrevne opioidet. På grunn av dette introduseres pasienter i de fleste tilfeller for smertelindring med korttidsvirkende opioidformuleringer, som tas oralt.4 Hvis smerten fortsetter, eller ved alvorlig smerte, kan pasienter få forskrevet sterkere opioider til oral administrasjon. Hvis pasienten ikke klarer å ta medisiner oralt, kan opioidene administreres som injeksjon eller kontinuerlig infusjon. Subkutan infusjon av opioider foretrekkes, siden denne måten er mindre invasiv og tolereres bedre enn intravenøs infusjon og er mindre smertefull enn intramuskulær injeksjon.

neria™-infusjonssett for smertelindring og palliativ behandling
Lindring og komfort er sentrale hovedpunkter innen smertelindring, spesielt i palliativ behandlig. Derfor anbefales det ofte å bruke et neria-infusjonssett med myk kanyle, til infusjoner. Disse infusjonssettene har en frakoblingsfunksjon som gjør at de er praktiske å bruke til lange infusjonsperioder.
Men valget av infusjonssett bør generelt sett alltid være basert på helsepersonellets vurdering av hver enkelt pasients situasjon.

neria™-infusjonssett er testet for sikker bruk med hydromorfon, morfinsulfat og morfinklorid til smertelindring.5

1.Kestenbaum MG et al. Alternative routes to oral opioid administration in palliative care: a review and clinical summary. Pain Medicine 2014;15:1129-1153, 2. Mercadante S et al. Alternatives to oral opioids for cancer pain. Oncology 1999;13:215-25, 3. Anderson SL et al. Continuous subcutaneous infusion of opiates at end-of-life. Ann Pharmacother 2004;38:1015-23, 4. WHO web site, www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/, 5. Statement - Overview of Drug/Device Compatibility Test for the neria™ Range. 24. February 2020. AP-020446-MM. Data on file. Unomedical A/S.

Mother and daughter, walking, 300 dpi

Safety first icon

Nålesikkerhet og neria™-infusjonssett

Viktigheten av å forhindre nålestikkskader er understreket i retningslinjene og prosedyrene for helsepersonell over hele verden. Forebygging av nålestikkskader har store fordeler for helsepersonell og reduserer behandlingskostnadene på sykehus, eldreboliger og i allmennpraksis.1


Brosjyren vår om nålestikkskader, omtaler konsekvensene av nålestikkskader og fordelene med nålesikringsutstyr.

neria™ guard er det eneste utstyret på markedet som tilbyr en helautomatisk innsettingsteknikk for sikker og nålefri bruk. Lær mer om neria™ guard under «Opplæring og undervisning».

 

1. Costigliola V, Frid A, Letondeur C, Strauss K. Needlestick injuries in European nurses in diabetes. Diabetes Metab. 2012;38(Suppl 1):S9–S14.

 

 

Produktutvalget fra neria

neria™-infusjonssett er testet for sikker bruk med hydromorfon, morfinsulfat og morfinklorid til smertelindring og palliativ behandling.1

Produktutvalget fra neria, tilbyr en lang rekke infusjonssett med forskjellige funksjoner, som sørger for den beste mulige behandlingen for smertelindring og palliativ behandling.

Se tabellen under for en fullstendig oversikt over infusjonssettserien fra neria™ inkludert spesifikasjoner.

Produktspesifikasjoner neria™ neria™ detach neria™ multi neria™ soft neria™ soft 90 neria™ guard
Kanyle Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Myk Myk Myk
Innstikksvinkel 90 grader 90 grader 90 grader 20-45 grader 90 grader 90 grader
Frakoblingsfunksjon Nei Ja Nei Ja, på innstikksstedet Ja, på innstikksstedet Ja, på innstikksstedet
Nål/mål for innføringsnål G27 eller G29 G27 G27 G27 G27 G27
Nålelengder 6, 8, 10 eller 12 mm 6,8 eller 10mm Bi-furcated: 8, 10mm
Tri-furcated: 8, 10 eller 12mm
Quad-furcated: 8, 10, 12mm
13 eller 17mm 6 eller 9 mm 6 eller 9 mm
Slangelengder 60, 80, 110 cm 60, 80, 110 cm Totalt 90 cm 30, 60, 80, 110 cm 30, 60, 110 cm 12, 60, 80, 110 cm
Kleber Innebygd Innebygd Innebygd Innebygd Innebygd Innebygd
Nålesikkerhet - - - - Ja ja
Klargjøringsvolumer 60 cm ved 0.10 ml
80 cm ved 0.12 ml
110 cm ved 0.15 ml
60 cm ved 0.10 ml
80 cm ved 0.12 ml
110 cm ved 0.15 ml
Bi-furcated ~ 0.36 ml
Tri-furcated ~ 0.43 ml
Quad-furcated ~ 0.51 ml
30 cm ved 0.06 ml
60 cm ved 0.10 ml

80 cm ved 0.12 ml
110 cm ved 0.15 ml
30 cm ved 0.06 ml
60 cm ved 0.10 ml

110 cm ved 0.15 ml
12 cm ved 0.04 ml
60 cm ved 0.10 ml

80 cm ved 0.12 ml
110 cm ved 0.15 ml

 

1. Statement - Overview of Drug/Device Compatibility Test for the neria™ Range. 24. February 2020. AP-020446-MM. Data on file. Unomedical A/S.

 

 

 

Kilder

Finn nyttig klinisk litteratur nedenfor, om kontinuerlig subkutan infusjonsbehandling innen palliativ behandling og smertelindring:

Branch, original photo

 

Lena Bartz, Carsten Klein, MD, Andreas Seifert, Prof Dr, Iris Herget, Christoph Ostgathe, MD, and Stephanie Stiel, Dipl Psych

J Pain Symptom Manage 2014; 48: 540-547

 

Tabitha Thomas, Stephen Barclay

int J Palliat Nurs. 2015 Feb;21(2):60

 

Sue Healy, Fiona Israel, Margaret Charles, Liz Reymond

Palliative Med. 2018 Jul;32(7):1208-1215.

 

Matthew G Kestenbaum, Agustin O Vilches, Stephanie Messersmith, Stephen R Connor, Perry G Fine, Brian Murphy, Malene Davis, J Cameron Muir

Pain Med. 2014 Jul;15(7):1129-53

 

Catherine E Cooke, Jennifer M Stephens

Medical Devices: Evidence and Research 2017:10 225–235

 

Andrew Dickman & Jennifer Schneider

“A continuous subcutaneous infusion (CSCI) provides a safe and effective way of drug administration and can be used to maintain symptom control in patients who are no longer able to take oral medication. The syringe driver is a simple and cost-effective method of delivering a CSCI. This book serves as a valuable reference source, providing comprehensive review of syringe driver use and administration of drugs via CSCI.”

  

 

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy